Skip to Main Content

Date cursant

Current Progress

  • Date cursant
  • Documente necesare
  • Chestionare

Pentru o funcţionare corectă a aplicaţiei vă rugăm să faceţi programarea doar de pe un calculator, şi nu de pe telefon sau tabletă. Pentru înscrierea online trebuie utilizate numai următoarele browsere: Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge, iar datele personale trebuie scrise cu diacritice.

În cazul datelor personale trebuie completate cel puţin toate câmpurile marcate cu steluţă. Pentru simplificarea procesului vă sugerăm includerea unei adrese de mail pentru corespondență.

După completarea datelor solicitate se introduc documentele solicitate scanate în format pdf, png, jpeg, image, în limita a 50 Mb maxim.

Cererea tip trebuie datată și semnată, iar recomandarea trebuie completată de operatorul economic, semnată și ștampilată de acesta. Copiile anexate trebuie să fie semnate conform cu originalul de către solicitant.

Fiecare document solicitat trebuie încărcat într-un fișier separat și denumit sugestiv. Trebuie transmise strict documentele solicitate și care sunt relevante pentru solicitarea respectivă.

Necompletarea corespunzătoare, lipsa unor documente sau neîndeplinirea cerințelor mai sus menționate duce la respingerea automată a dosarului.

 
 
 
 
 
 
 
Expected format: DD-MON-RR